Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

PA Ståhlberg

Förfrågan

PA Ståhlberg - Tänkolog Thinknician

Inspiration, Nytänkande och Tänkologi.
Din hjärna gör en oväntad loop. Plötsligt sitter ditt tänkande utanför boxen. Du ser saker du aldrig tidigare sett. Du tänker det otänkta. 2000-talets viktigaste råvara sitter mellan dina öron! Med en visuell, interaktiv och aha-rik resa, som visar hur din hjärna och ditt tänkande verkligen fungerar tar Tänkologen PA Ståhlberg dig med för att du skall kunna bryta med industrialismens tankemönster och verkligen skapa kreativitet, nytänkande och en ny mental infrastruktur.

 I dagens globaliserade affärsvärld är det viktigare än någonsin att ha direkt tillgång till kreativt tänkande som konkurrensmedel. Att försöka tävla med vanliga idéer och lösningar är inte framgångsrikt. Du måste göra saker på ett annorlunda sätt. Ett sätt som ger nyskapande lösningar på de gamla vanliga problemen, och som också har potential att skapa helt nya affärer och affärsområden. Detta gäller globalt, påverkar alla företag i Sverige, och också dig personligen. Ingen kommer undan!

Har nu kommit ut med boken: "Tänk det otänkta"

Ämnen som PA Ståhlberg talar om:

-Kreativitet & visioner
-Skapa, leda, stimulera kreativitet/en kreativ organisation
-Tänk det otänkta
-Kreativ business
-Lateralt tänkande
-Kreativt ledarskap
-Tänk det otänkta

Tyvärr hittades ingen föreläsare.