Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Marie Lundin

Förfrågan

 

Marie Lundin är jur kand och var efter sin tingsmeritering under drygt 10 år familjerättsexpert i radioprogrammet Pengar och Rätt i P1. Hon har under tio år arbetat som socialsekreterare med framför allt familjehemsplacerade barn och deras familjehem. Marie Lundin har utbildning i lösningsfokuserade arbetsmetoder samt utvecklat olika tekniker att samtala med barn. 

 

Marie Lundin erbjuder följande föreläsningar /utbildningar i kortare eller längre processer; 

  • Barnets Rättigheter

Vad säger FN:s konventionen och svensk lagstiftning?
Vad innebär dessa rättigheter  i praktiken?
Lösningsfokuserade arbetsmetoder används i övningar.
Vid behov ges även utbildning i anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL samt information om socialtjänstens arbete.

  • Att samtala med barn som far illa

Det övergripande syftet med utbildningen är att deltagarna skall känna trygghet i hur de skall samtala med barn som far illa. 
Vad säger Barnkonventionen och svensk lagstiftning om när och hur vi skall lyssna till barn?
Teori och diskussioner kring ”samtal med barn”?
Vilka utmaningar ställs man inför när man skall samtala med ett barn? 
Filmvisning med diskussioner. 
Genomgång av olika samtalsmetoder med hjälpmedel samt praktiska övningar. 
Hur skall vi fortsätta att förbättra vår förmåga att samtala med barn?

Marie Lundin beskrivs i sina utvärderingarag som en engagerad och positiv föreläsare som ger energi samt en starkare vilja till att arbeta med barn och för deras rättigheter. Hon är kunnig och professionell i sitt ämne och deltagarna har uppskattat de öppna diskussionerna och grupprocessen som gett mer kunskap och nya idéer.
 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.